Ordförrådet på sidorna 37–46

Flytta de svenska orden till motsvarande slovenska.

Om inte alla rutor syns på skärmen kan du först lägga ordet på fel plats, därefter scrolla och sedan flytta ordet igen.